Kontakt

Obchodné meno:Ramos SK s.r.o.

Sídlo: Uzovské Pekľany 95, 08263 Uzovské Pekľany

IČO:51 718 855

DIČ:2120769651

Tel: +421918176405

E-mail: ramossksro@gmail.com

Číslo účtu: SK927500 0000 0040 2623 8306 ČSOB

KONTAKTNÝ FORMULÁR